070 זלמן מבקר בקרית ירחמיאלזלמן נסע באוטובוס הנוסע במהירות 120 קמ"ש מרמת עזריאל לקרית ירחמיאל.
בקרית ירחמיאל התעכב זלמן למשך שעה וחזר לרמת עזריאל האוטובוס שמהירותו 90 קמ"ש. בסה"כ שב לרמת עזריאל לאחר שמונה שעות.
חשב את זמן הנסיעה בכל כיוון ואת המרחק בין הערים.