080 - התרנגולת של ירחמיאלהתרנגולת של ירחמיאל יצאה למסה רגלי ארוך. היא רצה בכיוון אחד במשל שלש שעות ועשרים דקות. התעייפה ובדרכה חזרה הפחית את מהירותה ב - 5 קמ"ש ולכן עברה את אותו המרחק ב40 דקות יותר. איזה מרחק בסה"כ עברה התרנגולת?