עמוד האש - פרק 11, חיילים בלא דגל (1939-1941)
27 אלף יהודים ארץ-ישראליים מתנדבים בימי מלחמת העולם השנייה לצבא הבריטי. אבל תביעתם להילחם על דגלם נדחית בשל חששה של ממשלת המנדט מפני מרד פרו-נאצי. עם התקדמות הגרמנים בצפון אפריקה, נשקפת סכנה חמורה ליישוב היהודי בארץ ישראל.