עמוד האש - פרק 12, הפתרון הסופי (1941-1942)
תכנית "הפתרון הסופי" -- שם הצופן להשמדת יהודי אירופה -- מתחילה עם פלישת הגרמנים לברית המועצות. הידיעות על השמדה מתקבלות בארץ באי אמון. רק אחרי בלימת הגרמנים באל-עלמיין, עם חלוף הסכנה ליישוב היהודי בארץ ישראל, נוכח העולם לדעת כי באירופה מתרחשת שואה.