עמוד האש - פרק 13, שואה וגבורה (1942-1943)
בסטלינגרד ובאל-עלמיין מתהפך גלגל המלחמה לרעת הגרמנים, אך זה לא מונע מהם מלהגביר את קצב השמדת היהודים. ב-19 באפריל 1943, ערב חד הפסח, פורץ מרד גיטו ורשה.