עמוד האש - פרק 14, בעל הבית נשכח (1943-1945)
השמדת היהודים נמשכת, תכניות להצלת יהודים אינן מתממשות. צנחנים יוצאים מן הארץ לאירופה הכבושה - מעטים ובאיחור. בארץ האצ"ל מכריז על "מרד" נגד השלטון הבריטי.
Comments