עמוד האש - פרק 15, "המאה אלף" (1945-1946)
הניצחון על גרמניה הנאצית אינו שם קץ לסבלות היהודים. ניצולי מחנות הריכוז השבים לבתיהם בפולין נתקלים שם באיבה ובמעשי אלימות. בריטניה מתכחשת להבטחותיה לפתוח את הארץ לעליה ולהתיישבות, וגורמת לשיתוף פעולה בין ההגנה, האצ"ל ולח"י במסגרת "תנועת המרי".

Comments