עמוד האש - פרק 16, המאבק (1946-1947)
פעולות "תנועת המרי" מגיעות לשיא ב"ליל הגשרים", אך שיתוף פעולה זה בין ההגנה ובין האצ"ל ולח"י בא אל קיצו אחרי אסון הפיגוע במלון המלך דוד. האצ"ל ולח"י שבים לפעולות טרור, ההגנה מתמקדת בפעולות התיישבות והעפלה -- והבריטים מעבירים את שאלת ארץ ישראל להכרעת האו"ם.

Comments