עמוד האש - פרק 17, משפט האומות (1947)
האם תקום מדינה ליהודים בארץ ישראל? ועדה מטעם האו"ם מגיעה לארץ ובזמן חקירותיה מופיעה בנמל חיפה האוניה "אקסודוס", שמסעירה את דעת הקהל העולמית. המלצת הועדה בדבר חלוקת הארץ נתמכת באופן יוצא מן הכלל גם על ידי ארצות הברית וגם על ידי ברית המועצות.
בכ"ט בנומבר 1947 מחליט האו"ם על הקמת שתי מדינות -- אחת ליהודים, אחת לערבים. בארץ שמחה ללא גבול.

Comments