עמוד האש - פרק 18, מגש הכסף (1947-1948)
ערביי ארץ ישראל פותחים במעשי איבה כדי לסכל בכוח את הקמת המדינה היהודית, ומצליחים לשים מצור על ירושלים.
משרד החוץ האמריקני, שמתרשם כי היהודים אינם מסוגלים לשלוט במצב, מציע לבטל את תוכנית החלוקה ולהעמיד במקומה את הארץ תחת נאמנות האו"ם. בן גוריון מחליט לעבור ממגננה להתקפה כדי להסיר את המצור מעל ירושלים.

Comments