עמוד האש - פרק 19, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ישראל
עם הסרת המצור על ירושלים, מתהפך גלגל המלחמה לטובת היהודים, אבל ארצות הברית ממשיכה במאמציה לסכל את תוכנית החלוקה ומפעילה לחצים על היהודים שלא להכריז על עצמאות.
דוד בן גוריון אינו נכנע ללחצים ובה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, מכריז על "הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל -- היא מדינת ישראל!"

Comments