עמוד האש - פרק 06, פרשת הדרכים (1929-1933).עם התחזקות התנועה הלרומית הערבית בהנהגת המופתי, מבקשת ממשלת בריטניה לסגת מהתחייבויותיה ליהודים. הציבור בארץ נחלק ביחסו לשאלה הערבית. מכאן ממליצה "ברית שלום" על מדינה דו-לאומית, ומכאן תובע ז'בוטינסקי מדיניות של "קיר ברזל" המשבר הכלכלי העולמי ועליית הנאצים בגרמניה מבשרים רעות.