עמוד האש - פרק 07, חשרת הסופה (1933-1935)
נבואות הציונות בדבר עתיד יהודי אירופה מתחילות להתגשם עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. הדמוקרטיות המערביות נועלות את שעריהן בפני פליטים מגרמניה ומפולין, ואלה המצליחים להגיע לארץ ישראל מכפילים בתוך 4 שנים את האוכלוסיה היהודית פי שלושה ויותר. מ-120 אלף ל-400 אלף. הארץ משגשגת, ותל אביב הופכת מעיירה שטנה לעיר ולכרך.