עמוד האש - פרק 08, מאורעות ומרד (1936)
בשנת 1936 מכריזים הערבים על שבית כללית, ופותחיםבהתקפות רצחניות על יהודים. אלה "מאורעות תרצ"ו" (או "המרד הערבי" 1936), אך בניגוד לכוונת הערבים הן רק מסייעות לחיזוקו של הישוב היהודי.

בריטניה משגרת לארץ ועדה מלכותית, וזו ממליצה על חלוקת הארץ לשתי מדינות, ערבית ויהודית.