חייקה גרוסמן

סיפורה של חייקה גרוסמן, תאור דרך קליטתם של מנהיגי המחתרת בארץ, את ההתערות, את ההתחברות ואת היחסים עם התנועה, במקרה של "השומר הצעיר". על המפגש, על הארץ, על מנהיגיה ועל החיבור בין העבר, להווה ולעתיד.