חנה סנש

חנה סנש, הנערה שהיטלטלה בין שתי ארצות מולדת - הונגריה וארץ ישראל, בין שתי שפות, בין שתי תפיסות מנטליות, בין הגרוניות של השם חנה והרכות שבשם אניקו. במותה הייתה לסמל הונגרי וגם לסמל ציוני. אבל מה הייתה בחייה?