1 שרטוט דיאגרמת רמות

תרגיל:
חשב את ארבעת הרדיוסים המותרים הראשונים של אטום המימין.
חשב את ארבעת רמות האנרגיה הראשונות של אטום המימן.

שרטט דיאגרמת רמות הכוללת את ארבעת הרמות ואת האמה "אין סוף".

ענן גז של אטומי מימן המצויים ברמת היסוד, מופגז ע"י אלקטרונים.
מה צריכה להיות האנרגיה המינימלית של כל אלקטרון אילו ע"מ לעורר את האטומים לרמה 2.


מה יהיהו אורכי הגל הנפלטים מאטומים אילו...

Comments