2 אלקטרונים פוגעים בענן מימן

כמות גדולה של אלקטרונים פוגעים בענן שך אטומי מימן הנמצאים ברמת היסוד.
חלק מאטומי המימן נמופצצים, מעוררים לרמת אנרגיה רביעית.

כמה קוים ספקטרליים בספקטרום של הקרינה הנפלטת מן הימן?

איזהו הקו הספקטראלי בתדירות הגבוהה ביותר ומה אורך הגל שלו?

בהנחה כי האלקטרונים המפציצים פגעו בגז באנרגיה של ...
מה היתה האנרגיה המינימלית של האלקטרונים המוחזרים?
מה מהירותם?
Comments