75 - ערור אטום כתוצאה מפגיעת חלקיק חומרדוגמא:
חלקיק בעל אנרגיה קינטית של 11.5ev פוגע ב באטום מימן תמים הנמצא ברמה האנרגטית הנמוכה ביותר (n=1).
עד לאיזו רמה עשוי האטום להיות מעורר?
מה תהה גדלה של האנרגיה הקינטית של החלקיק מיד לאחר ההתנגשות?
מעט לאחר ההתנגשות, פלט האטום פוטון, מה האנרגיה של פוטון זה?
מה אורך הגל של הפוטון?
תת-דפים (1): פתרון
Comments