תרגיל ברדיו אקטיביות

בהתפרקות רדיואקטיבית גרעין פולוניום 84Po מתפרק לגרעין עופרת 214 שסימנו 214Pb.

גרעין העופרת מתפרק התפרקות - β לגרעין ביסמוט 83Bi214.

יש לרשום את משוואת התגובה הגרעינית בה נוצר נוצר גרעין הביסמוט מגרעין העופרת. יש לציין את המספר האטומי של גרעין העופרת.
מה סוג ההתפרקות הרדיו אקטיבית בעקבותיה נוצר גרעין העופרת מגרעין הפולוניום. יש לציין במשוואה את מספר הנוקליאונים של גרעין הפולוניום.


Comments