קצב התפרקות רדיואקטיבית


קצב ההתפרקות שך חומר רדיואקטיבי - מבוטא בעזרת פונקציה אקספוננציאלית, כפי שקצב בליעת היתושים ע"י "אוכל היתושים האכזרי" הולך ויורד עם כמות היתושים בחדר. הסבר "היתושים, באנלוגיה לכמות חלקיקם גדולה מאד המתפרקת בקצב המשתנב בהתאם לגודל האוכלוסיה הנותרת.