10 פוטנציאל חשמלי סביב כדור טעון, תרגילבתרשים מתואר כדור מוליך טעון שריוסו 27 מילימטר וסביבו מעגלים שווי פוטנציאל. ליד כל מעגל מצויין הפוטנציאל החשמלי.
הפוטנציאל ע"פ הכדור הוא 1000V.
1. חשב את המטען בכדור.
2. באיזה מרחק מפני הכדור נמצא קו 300V.
3. כמה עבודה תידרש בכדי להביא מטען של 10 ננוקולון אל פני הכדור.
4. מעבירים מטען של 5 ננקולון מנקודה A לנקודה B ואח"כ ל- C, כמה עבודה נעשתה בהעברה.
Comments