פוטנציאל חשמלי של מספר מטענים - תרגיל


המטענים q1 ו- q2 גדלם 6nC  ו-   3nC-  בהתאמה.  

שני חלקיקים 1 ו- 2 טעונים קבועים בנקודות A ו- B שהמרחק ביניהן הוא 1.2 מטר.

מסתו  של החלקיק הנמצא ב- A  הוא m1=10-18Kg ומטענו q1=6nC.
מסתו  של החלקיק הנמצא ב- B  הוא m1=10-18Kg ומטענו q1=-3nC.

באיזו נקודה C, הנמצאת על הקטע AB ניתן להניח מטען שלישי q3, כך שהאנרגיה הפוטנציאלית שלו תהיה שווה לאפס.

משחררים ממנוחה חלקיק שמטענו q1=3nC בנקודה C. האם המטען  q3 יישאר במקומו? אם ינוע, לאיזה כיוון ינוע? הסבר.

מהי העבודה הדרושה בכדי להעביר את החלקיק מנקודה C לאינסוף?

מהי העבודה הדרושה בכדי להעביר את החלקיק מנקודה C לנקודה D הנמצאת במרחק 1m מימין לנקודה B?

מסלקים את q3 ומשחררים את q2 לנוע ממנוחה.  q1 נשאר קבע במקומו. מה מהירותו של q2 כאשר הוא עובר בנקודה C?Comments