כוחות שדה מגנטי על תייל נושא זרם - פתרון בגרות

Comments