תנועה - כח ותנועה

Forces and Motionתרגיל 1:
פתח את התכנית בלשונית  - Introduction. 
בצד ימין, בקובית החיכוך - Friction, בחר "קרח" Ice.

נסה לייצב את הארגז על הנקודה 2- .

תאר מה קרה, ומדוע?


תרגיל 2:
עתה שנה את ריצפה לעץ - Wood. 
נסה לייצב את הארגז על הנקודה 2- .
האם הצלחת?

הסבר את ההבדל בין שני המקרים. עץ וקרח.

תרגיל 3:
עבור ללשונית - חיכוך - Friction.
מתחת לכפתור הכח מופיעים מספר פרמטרים.
חיכוך סטטי
חיכוך קינטי
מסה
ומקדם גרביטציה.

הצב את הפרמטרים על הערכים הבאים:
חיכוך סטטי - 0.5
חיכוך קינטי - 0.2
מסה - 100 ק"ג
ומקדם גרביטציה 9.8 מ/ש2

נסה לייצב את העגלה על הנקודה 2-

עתה, העבר את הארגז לאיזור אחד הקירות.
הגדל את מקדם החיכוך הקינטי ל 0.8 ונסה לייצב את הארגז על 2-.

שים לב, מה קרה למקדם החיכוך הסטטי?
מה תוכל לומר על ההבדל בין שני המקרים. כאשר מקדם החיכוך הקינטי הוא 0.3 וכאשר המקדם הוא 0.8? האם היה הבדל? 

תרגיל 4:
עבור ללשונית - Force Graphs:
בחר במצב - קרח - Ice
עליך לבצע מספר מדידות ולמלא את הטבלה.
בכל מחזור מדידה הצב את הארגז בנקודה 10- .
עליך להזין את הנתונים מן הטבלה אל תוך הניסוי הוירטואלי.
הקפד לעצור את ההקלטה מיד לאחר שפגע הארגז בקיר.


 ניסוי מס' כח אופקי תאוצה מהירות
מקסימלית
 דרך זמן
  10N    
  50N    
  100N    
  500N    


מה תוכל לומר על כל אחת מהתוצאות ?

שרטט המחברתך גרף המתאר את הקשר בין הכח לתאוצה?
האם קיים כלל הקושר בין שני הגדלים.

אמת את תוצאות כל הניסויים ע"י חישובים.

Comments