מעבדת קפיציםמעבדה למציאת תכונות הקפיץ.

תרגיל 1:
בחר את הסימולציה במצב Lab.
הקפד להניח את כפתור הקשיחות של הקפיץ על שנטה שניה משמאל.

עתה שנה את מסת המשקולת בהתאם לטבלה, וצפה בהתארכות הקפיץ:
1 - משקולת של 50 גרם
2 - משקולת של 80 גרם
3 - משקולת של 100 גרם
4 - משקולת של 120 גרם
5 - משקולת של 150 גרם
6 - משקולת של 200 גרם
7 - משקולת של 240 גרם
8 - משקולת של 270 גרם
מה ראית בניסוי? תאר במחברתך, במילים.

ערוך במחברתך, או בגיליון אלקטרוני, טבלה כמתואר:

 מדידהמסת המשקולת  כוח הקפיץ התארכות הקפיץ
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
 9   


האם תוכל למצוא קשר בין הכוח בקפיץ, להתארכות הקפיץ?
ערוך במחברתך, גרף של התארכות הקפיץ, לפי הכח.
אם כן, רשום במחברתך, את הקשר המתמטי (נוסחה) בין שני המשתנים.

על סמך הכלל שמצאת נסה לקבוע מה המסה של כל אחת מן המשקלות, ומלא התוצאות בטבלה:

 המשקולת התארכות הקפיץ כוח הקפיץ מסת המשקולת
 תכולה   
 כחולה   
 סגולה   תרגיל 2:
חזור על הניסוי בערך אחר של הקשיחות לפי בחירתך,


ערוך במחברתך, או בגיליון אלקטרוני, טבלה כמתואר ומלא את הטבלה :

 מדידהמסת המשקולת  כוח הקפיץ התארכות הקפיץ
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
 9   

שרטט במחברתך, או באמצעות גיליון אלקטרוני, גרף המתאר את כוח הקפיץ כפונקציה של התארכות הקפיץ.
מהו קבוע הקפיץ עתה?


תרגיל 3:
חזור על תרגיל 2, הפעם בסביבת הכבידה של הירח.
האם יש הבדל בתוצאות? כיצד תוכל להסביר הבדל זה?

תרגיל 3:
האם תוכל למדוד כעת מה משקלן של המשקולות התכולה הכחולה והסגולה?
מה מסתה של כל משקולת?


Comments