אנרגיה פוטנציאלית - אנרגיה קנטיתהכר את הסימולציה:

לחץ על הכפתור - Intro - והיכנס לסימולציה הבסיסית.

הנח את הגולש בקצה השמאלי של מסלול הגלישה. תאר במילים מה קרה.

הנח את הגולש בחצי הגובה של מסלול הגלישה. מה קרה עתה? האם קיים הבדל. 

הפעל עתה את הקופסה עליה כתובה המילה Grid, תידלק מפה המתארת את המרחקים ע"ג התרשים. 

הנח עכשיו אצ הגולש בגובה 4 מטרים מעל לקרקע. 


Comments