פיסיקה - מכניקהירחמיאל יצא לטיול במגדלי עזריאלי בת"א. הוא עלה לתצפית מגג הבנין העגול שגבהו 187 מטרים, כשבידו עגבניה שלקח לארוחת הבוקר. היד כשהגיע לראש הבנין, הבחין ירחמיאל במורה לפיסיקה המתהלך לרגלי הבנין. ירחמיאל לא התבלבל, ויתר על ארוחת הבוקר ושיחרר מידו את העגבניה שנפלה בנפילה חפשית על ראשו של המורה. 
מצאו:
א) באיזו מהירות הגיע העגבניה לראשו של המורה?
ב) לאחר כמה זמן הגיעה העגבניה לראשו של המורה?