תרגיל בתנועת קלעיםכדור שרדיוסו 5ס"מ מונח בראש עמוד אנכי, כך שמרכז הכדור נמצא בגובה של בדיוק 30 מטרים מעל הקרקע.


מצד שמאל, לרגלי העמוד, במרחק אופקי של 40 מטר, מכוון צלף את רובהו ישירות למרכז הכדור ויורה.

מהירות הקליע בעזבו את הרובה היא 200 מ/ש.

(ניתן להניח כי הקליע נקודתי וחסר ממד).


  1. שרטט תרשים סכמטי, המתאר את הבעיה ובו מופיעים המהירויות והתאוצות המשפיעים על תנאי הבעיה.

  2. שרטט מערכת צירים המתאימה לפתרון הבעיה.

  3. האם יפגע הקליע בכדור?

  4. ברגע הירייה, מגיע משמאל, משב רוח אופקי חזק הנמשך זמן רב. משב הרוח מעניק הן לקליע והן לכדור, תאוצה אופקית קבועה השווה בגדלה ל- g. האם יפגע הקליע בכדור?

  5. באם לא פגע, באיזו זווית מעל לאופק צריך הצלף לכוון את נישקו ע"מ שיפגע במרכז הכדור?