100 תנועה מעגלית, תרגיל פשוט

גוף שמסתו 2 ק"ג נע בתנועה קצובה במסלול מעגלי שרדיוסו 3 מ' במהירות משיקית שגודלה 5 מ/ש.
מה הכח השקול הפועל על הגוף ?