110 תרגיל בתנועה מעגלית

משקלת שמסתה 2 ק"ג תלויה על התקרה בעזרת חוט חסר מסה כמתואר בתרשים. המסה מסתובבת במעגל אופקי בתנועה מעגלית קצובה כאשר הזוית בין החוט לאנך היא 30 מעלות. ישב את:
1. התאוצה הרדיאלית של המשקולת.
2. את המהירות המשיקית.
3. את המהירות הזויתית.
4. את התדירות וזמן המחזור.