130 הגבהת מעקמים

מכונית פרארי אדומה שמסתה 800 ק"ג נכנסת למעקם בכביש שרדיוסו 50 מטרים, במהירות 20 מטרים לשניה.
מקדם החיכוך בין הכביש לגלגלי המכונית הוא 0.5. 
1.     מה התאוצה הרדיאלית של המכונית?
2.     האם המכונית תחליק בזמן הנסיעה במעקם?
3.     מה המהירות המכסימלית בה יכולה לנסוע המכונית מבלי להחליק?
4.     מהנדסים רוצים לשפר את הבטיחות במעקם ולאפשר נסיעה של מכונית במעקם במהירות של  15 מ/ש ללא חיכוך עם הכביש כלל.
        מה תהיה זוית הנטיה של המעקם לפי תכנון המהנדסים? (זו הזוית בה נוטה הכביש לכיוון מרכז המעקם...)

Comments