160 תנועה מעגלית - מכונית על גבעה ועמק

מכונית נוסעת במהירות שגודלה קבוע בדרך העוברת גבעה ועמק כמתואר בתרשים.

גודל במהירות 16 מטרים לשניה. רדיוס עקמומיות הקרקע בנקודה A ובנקודה B הוא 50 מטרים, בשתי הנקודודות. חשב באיזה כח מעיקה המכונית על הקרקע בנקודה A ובנקודה B.Ċ
Avishai Schur,
24 באוק׳ 2015, 5:34