070 מהירות זויתית - שאלת חישוב.

גוף נע בתנועה מעגלית שרדיוסה 3 מטרים והמהירות הזויתית היא 4 רדיאן לשניה. מצא את המהירות המשיקית.

גוף נע בתנועה מעגלית שרדיוסה 3 מטרים והמהירות המשיקית היא 36 מטרים לשניה. מצא את המהירות הקוית.