090 תאוצה רדיאלית - שאלת חישוב

גוף נע בתנועה מעגלית ברדיוס 3 מטרים ובמהירות זויתית של 5 רדיאן לשניה.
חשב את המהירות המשיקית.
חשב את התאוצה הרדיאלית.