120 תרגיל - קופסת שימורים על דיסקהקופסת שימורים של טונה שמסתה 2 ק"ג מונחת על דסקה אופקית מסתובבת, בנקודה A  המרוחקת מטר אחד ממרכז הדיסקה.

הדיסקה מסתובבת בקצב של סיבוב ב-4 שניות.

נתון כי מקדם החיכוך בין הדיסקה לקופסה הוא 0.6.

  1. חשב את המהירות הזויתית של הקופסה.

  2. חשב את המהירות הקוית של הקופסה.

  3. מהי התאוצה הרדיאלית של הקופסה?

  4. מהו כח החיכוך הפועל על הקופסה.

מעבירים את הקופסה לנקודה B, המרוחקת שני מטרים ממרכז הדיסקה.

מה תוכל לומר על הגדלים הבאים (סמן את התשובה הנכונה):

  1. המהירות הקוית של הקופסה גדלה/ קטנה / נשארה זהה.

  2. המהירות הזויתית של הקופסה  גדלה / קטנה / נשארה זהה.

  3. כח החיכוך הפועל על הקופסה, גדל / קטן / לא השתנה.

  4. רוצים להגדיל את מהירות הסיבוב של הדיסקה מבלי שהקופסה תחליק. עד לאיזו מהירות זויתית מקסימלית ניתן להאיץ את הדיסקה?