06 - חיכוך סטטי וחיכוך קינטי, תרגיל דוגמא.



גוף שמסתו 2 ק"ג מונח על משטח מחוספס. 
מקדם החיכוך הסטטי הוא 0.5. מקדם החיכוך הקינטי הוא 0.4.
    א. מושכים את הגוף הכח של 3 ניוטון. מה גדלו של כח החיכוך?
    ב. מהו הכח המינימלי בו יש למשוך את הגוף על מנת שיתחיל לזוז?
    ג. מה תאוצת הגוף אם מושכים אותו אופקית בכח של 2 ניוטון?




Comments