32 כוכב כפול

במערכת כוכב כפול, שני כוכבים, A ו- B. מסתו של כוכב A גדולה פי תשע מכוכב B, רדיוסו של כוכב A גדול פי 3 מכוכב B. 
המרחק בין מרכזי שני הכוכבים גדול פי 12 מרדיוסו של כוכב B.
  1. באיזה כוכב שדה הכבידה גדול יותר?
  2. רוצים להניח חתול חלל בין שני הכוכבים מבלי שיפול על אף אחד מהם. היכן יש להניח את חתול החלל?

Comments