100 - זריקה אנכיתאייזק עומד על הקרקע וזורק תפוח ישירות כלפי מעלה במהירות 30 מ/ש.
1. שרטט סכימה של אייזק זורק את התפוח, הוסף ציר אנכי תואם.
2. מה תהיה מהירות התפוח לאחר 2 שניות?
3. מה תהיה מהירות התפוח לאחר 5 שניות?
4. לאיזה גובה מירבי מעל הקרקע, יגיע התפוח במעופו?


תשובות:
1- 10 מ/ש כלפי מעלה
2- 20 מ/ש כלפי מטה.
3- 45 מטר.