110 תנועה בקו ישראלברט עומד על ראש מגדל בגובה 65 מטרים ואוחז בידו חציל צרפתי.
לפתע הוא זורק את החציל ישירות מעלה במהירות של 25 מ/ש.
1. שרטט סכימה של אלברט על המגדל. הוסף את המהירות והתאוצה בעזרת חיצים.
2. שרטט את ציר y הפונה כלפי מעלה וראשיתו לרגלי המגדל. 
3. מה תהיה מהירותו של החציל כאשר יגיע לשיא גבהו?
4. מה תהיה מהירותו של החציל, גודל וכיוון, לאחר 3 שניות מרגע שעזב את ידו של אלברט.
5. לאחר כמה זמן מרגע הזריקה יגיע החציל לקרקע?
6. באיזו מהירות יפגע החציל בקרקע?