120 - תנועה בקו ישר, תרגיל - סוס ירוקסוס ירוק חולף בדהרה על פני עץ זית במהירות 9 מ/ש.

לאחר 5 שניות הסוס מאיץ בקצב 4 מ/ש2 במשך 6 שניות.

הוא ממשיך במהירות קבועה במשך 8 שניות נוספות וחולף על פני עץ דקל.


  1. שרטט סכימה פשוטה המתארת את הבעיה.

  2. קבע את ציר המקום X כשראשיתו ליד עץ הזית.

  3. הסבר מה פירוש המשפט "מאיץ בקצב של 4 מ/ש2 "

  4. חשב מה תהייה מהירותו המרבית של הסוס?

  5. שרטט גרף מהירות כתלות בזמן, המתאר את תנועתו של הסוס הירוק, עד שהגיע לעץ הדקל.

  6. באיה מרחק נמצא עץ הדקל מעץ הזית.

  7. חשב באיזה מרחק נמצא עץ הדקל מעץ הזית.

  8. סוס אדום הנמצא במנוחה ליד עץ הזית, יוצא בדהרה בעקבות הסוס הירוק, מיד כשזה חולף ליד העץ. חשב את התאוצה הדרושה, אם ברצונו להיפגש עם הסוס הירוק ליד עץ הדקל.Comments