130 - תרגיל בתנועה ישרה, אייזק ואלברט זורקים כדורים.אייזק ניצב בראש מגדל בגובה 60 מטרים ואלברט ניצב לרגלי אותו המגדל.

באותו רגע ממש זורקים אייזק ואלברט כדורים כלפי מעלה.

אייזק - כדור ירוק במהירות תחילית של 10 מ/ש.

אלברט - כדור אדום, במהירות תחילית של 25 מ/ש.


  1. שרטט תרשים סכמטי המתאר את הבעיה.

  2. הוסף ציר Y היוצא מרגלי המגדל ופונה כלפי מעלה.

  3. לאחר כמה זמן, מרגע שנזרק, יגיע הכדור הירוק לגובה המירבי?

  4. לאיזה גובה מירבי מעל הקרקע יגיע הכדור הירוק?

  5. באיזה גובה מעל הקרקע יחלפו הכדורים זה על פני זה?

  6. מה תהיה מהירותו של הכדור הירוק בגובה זה (גודל וכיוון) ?Comments