20 - תנועה בקו ישרהתרנגולת של עזריאל יוצאת לטיול קצר.
היא יוצאת ממנוחה ומאיצה בתאוצה קבועה של 2.2 מ/ש2 במשך 5 שניות. 
לאחר מכן ממשיכה התרנגולת במהירות קבועה במשך 12 שניות נוספות.
אח"כ מכן מאיטה התרנגולת בקצב של 3מ/ש2 במשך 2 שניות וממשיכה במהירות קבועה..
1. מה תהיה מהירותה המירבית של התרנגולת?
2.  איזה מרחק מנקודת ההתחלה עברה התרנגולת לאחר 5 שניות מתחילת תנועתה?
3.  איזה מרחק מנקודת ההתחלה עברה התרנגולת לאחר 17 שניות מתחילת תנועתה?
4.  איזה מרחק מנקודת ההתחלה עברה התרנגולת לאחר 19 שניות מתחילת תנועתה?
5.  מה יהיה מרחקה של התרנגולת מנקודת ההתחלה לאחר 19 שניות מתחילת תנועתה?
6. מה תהיה מהירותהלאחר 19 שניות מתחילת תנועתה?
7. שרטט  גרף מהירות לפי הזמן המתאר את תנותה של התרנגולת.