010 תנועה בקו ישר - תרגילשאלה:
התרנגולת של ירחמיאל יוצאת לטיול קצר. היא מתחילה ממנוחה ומאיצה בתאוצה של 2מ/שבמשך 4 שניות. אח"כ ממשיכה בתנועתה במהירות קבועה.
1. מה תהיה מהירותה הגבוהה ביותר של התרנגולת?
2. איזה מרחק תעבור במשך 6 השניות הראשונות לתנועתה?


תשובה:
1.  8 מ/ש.
2.  32 מ'