הצגה גרפית של מהירותתנועה במהירות קבועה.
המרחק לפי הזמן.
גרף המהירות לפי הזמן.
Comments