30 - זריקה משופעת

ירחמיאל עומד בקצה צוק ובידו עגבניה.  

הוא זורק את העגבניה, במהירות 30 מ/ש בכיוון 300 מעל לאופק, מגובה של בדיוק 80 מטרים מעל הקרקע שלרגלי הצוק.

א. לאחר כמה זמן מרגע שזרק, תפגע העגבניה בקרקע?

ב. באיזה מרחק אופקי מרגלי הצוק פגעה העבניה בקרקע?

ג. מה גודלה וכיוונה של מהירות העגבניה, רגע לפני שפגעה בקרקע?

ד. לאחר כמה זמן מרגע שזרק, תגיע העגבניה לגובהה המירבי?

ה. לאיזה גובה מירבי תגיע העגבניה?




Comments