10 - זריקה אופקית - ירחמיאל זורק עגבניה מצוק.


ירחמיאל עומד בקצה צוק ובידו עגבניה.  

הוא זורק את העגבניה, במהירות 30 מ/ש בכיוון אופקי מגובה של בדיוק 80 מטרים מעל הקרקע שלרגלי הצוק.

א. לאחר כמה זמן מרגע שזרק, תפגע העגבניה בקרקע?

ב. באיזה מרחק אופקי מרגלי הצוק פגעה העבניה בקרקע?

ג. מה גודלה וכיוונה של מהירות העגבניה, רגע לפני שפגעה בקרקע?

Comments