90 - תרגיל בזריקה אופקית - ירחמיאל זורק עגבניה ברוח נגדית

ירחמיאל ניצב בקצהו של צוק ומחזיק בידו עגבניה שמסתה 2 ק"ג בדיוק בגובה 80 מטרים מעל הקרקע.
לפתע זורק ירחמיאל את העגבניה בכיוון אופקי אל המצוק במהירות 30 מטרים בשניה.
1. באיזה מרחק מרגלי המצוק תפגע העגבניה בקרקע?
2. רוח גבית אופקית (עם כיוון התנועה) מפעילה על העגבניה כח אופקי בגודל 8 ניוטון. 
    באיזה מרחק מרגלי המצוק תפגע העגבניה בקרקע עתה?
2. רוח פנים אופקית (נגד כיוון התנועה) מפעילה על העגבניה כח אופקי בגודל 8 ניוטון. 
    באיזה מרחק מרגלי המצוק תפגע העגבניה בקרקע עתה?Comments