070 - חוק שני של ניוטון, עגלה עם משקולת

בשרטוט הנתון, מסת שתי המשקולות:
m1 במסה 8 ק"ג.
m2 במסה 16 ק"ג.
מקדם החיכוך הקינטי בין m2 הוא 0.4 
החבל והגלגלת חסרי מסה וחיכוך.
חשב את תאוצת הגופים m1 ו- m2 ואת המתיחות בחוט.Comments