080 - החוק השני של ניוטוןסלסלה חסרת מסה ומשקולת נמאות במנוחה וקשורות בחוט וגלגלת חסרי מסה וחיכוך כמתואך בשרטוט.
מסת במשקולת m2 היא 24 ק"ג.
מקדם החיכוך הסטטי בין המשטח למשקולת m2 הוא 0.5.
מקדם החיכוך הקינטי בין המשטח למשקולת m2 הוא 0.4.
לאט לאט, מתחילים למלא את הסלסלה, המסומנת ב m2 בחול.

א. מהו כח החיכוך הפועל על המשקולת m2 כאשר בסלסלה 6 ק"ג חול.
ב. ממשיכים למל את הסלסלה m1. מה תהיה מסת החול כאשר המשקולות יתחילו לזוז (סף תנועה)?
ג. מה יהיה כח החיכוך הפועל על m2 כאשר המשקולת בתנועה?
ד. מה תאוצת המערכת כאשר בסל m1, יש 30 ק"ג חול?
ה. מה המתיחות בחוט כאשר בסל m1, יש 30 ק"ג חול?Comments